نانو در نمای ساختمان این مواد نفوذگر بوده و روی سطح نفوذ میکند و هیچ گونه رنگ یا تاثیری روی رنگ نما ندارد و مثل رزین به هیچ وجه نیست رنگ نما رو خراب نمی کند و سیمان نما رو محافظت میکند از جلبک زدگی و یخ زدن نما چون […]

راه حل شوره نما معمولا یک سری از نماها دچار این مشکلات می‌شود. این امر طبیعی هست که بعضی از نماها سفیدک بزنند. ولی متاسفانه این به مرور زمان باعت فرسایش اون بخش نما می شود و مهمترین علت ان نفوذ رطوبت. نمک های که داخل بنای ساختمان هست و […]